Různé leden – 3. týden

 • ČJ – trénujte hlasité čtení, číst 10 min denně
 • ČJ – ptejte se dětí, o čem čtou – čtení s porozuměním
 • Někomu dopsala fixa na mazací tabulku, prosím dokupte, děkuji
 • V ŽK do konce měsíce ledna napsat HODNOCENÍ
 • Příští týden píšeme opakování z českého jazyka, to co jsme se naučili, ten následující matematiku
 • naučit se do pondělí 21. ledna básničku – vybrat si jednu z nich
 • Info k správnému psaní. Píši opět, nějak se nám nedaří. Prosím, snažte se i doma. U někoho opravuji třeba 10x denně.
  • dostatek místa na stole
  • natočit okraj sešitu nahoru
  • posouvat plynule ruku
  • nedržet pero křečovitě
  • správný úchop – špetka, konec pera směřuje k rameni!!!!!
  • psát na linku
  • čárky psát odshora
  • naučit se kontrolovat znovu napsané slovo, doplnit znaménka, přečíst si po sobě text
  • psát správné tvary písmen
  • dodržovat správné tvary u číslic
  • při čtení používat záložku

2. rodičovská kavárna

pozvánka-kavárna-leden-19

leden různé

 • PK – na čtvrtek přinést cca 2o kusů “uchošťourů” – takové ty štěrchátka do uší
 • M – trénovat pamětné +- do 10
 • M – pozor na znaménka +-
 • prosím, zapisujte do omluvných listů nepřítomnost dětí
 • ČJ – Při opisování slov by děti slovo měly přečíst, pak napsat. Někdo jen obkresluje písmena a vůbec neví, co píše! 
 • děti dostaly na víkend DÚ
  • rozstříhat parkety – do volného sáčku – prostředí Parkety
  • rozstříhat kolečka a obdélníky – k šipkám – prostředí Hadi
 • ČJ – kobereček – mít všechna písmena už vystřižena a nosit do školy
 • ŠOP – někdo jste již v mínusu, prosím o kontrolu, děkuji

Plán leden 2019

🙂

 • 3. ledna – škola – čtvrtek
 • 15. ledna – 17 hod – rodičovská kavárna – úterý
 • 16. ledna –  bruslení – středa
 • 18. ledna – divadlo Gong – Ferda Mravenec – odchod po 1. vyučovací hodině, 90 Kč ze ŠOP, příchod cca 12, 15 hod. – pátek
 • 30. ledna – bruslení – středa
 • 31. ledna – vysvědčení – čtvrtek
 • 1. února – volno – pátek

 

PF 2019

Matematika Hejný

Příručka pro rodiče. Pro ty, co by se chtěli podívat. 🙂

ProRodice2018

Karty ke kopírování a trénování matematiky pro prvňáčky:-)

https://www.h-mat.cz/sites/default/files/pomucky/H-MAT_2018_Set_pro_prvnacky.pdf

Plakáty pro výuku v 1. ročníku.

https://www.h-mat.cz/sites/default/files/pomucky/H-MAT_plakatyA3_1rocnik_2018.pdf

 

Různé prosinec

 • v pondělí přinést igelitku na vv
 • do pátku 21. 12.2018 vyklidit šatní skříňky, ve čtvrtek odnést tělocvik na vyprání, přinést po novém roce
 • 21. 12. výuka pro všechny do 11:40
 • LEPIDLO – KOMU DOŠLO,  PROSÍM, PŘINÉST, ZEPTEJTE SE DĚTÍ
 • KRABICE NA DOBROVOLNÉ ÚKOLY – VE ŠKOLE, KDYŽ JE NĚKDO HOTOV, PŘESTÁVKY … ZA MOUDROU SOVU, 3 BARVY – PODLE PŘEDMĚTU, DĚTI VYSVĚTLÍ
 • PROSÍM O KONTROLU PS, DODĚLEJTE PŘES PRÁZDNINY, CO JE OZNAČENO, PRACUJTE V DOBĚ NEPŘÍTOMNOSTI VE ŠKOLE – VIZ WEB ŠKOLY, TEMATICKÉ PLÁNY NA DANÝ TÝDEN A KONTROLU TAŠEK, NOSÍ VĚCI, KTERÉ VŮBEC NEMUSÍ, DĚKUJI
 • ČESKÝ JAZYK – D: DIKTÁTY, O: OPIS – OPISUJÍ Z TABULE, AD: AUTODIKTÁT, SLOVA SI DIKTUJÍ SAMI
 • V ŽK SE OBJEVILO I  – N – NEKLASIFIKOVÁNO, moc chyb, neporozumění úkolu
 • ŠOP – ČERVENÁ ČÍSLA, DĚKUJI
 • DO ÚTERÝ 18. 12. PŘINÉST DÁREČEK PRO VYLOSOVANÉHO KAMARÁDA
 • VÁNOČNÍ BESÍDKA STŘEDA 19. PROSINCE 2018: 16 – 17, 30, VÝROBA VÁNOČNÍCH KOULÍ, 2 KUSY 185 KČ Z ŠOP, MOŽNOST PŘIKOUPIT DALŠÍ NA MÍSTĚ CENA 70 KČ
 • 20. prosince vánoční burza, kdo má zájem
 • ODPOVĚDNÝ  a AKTIVNÍ PŘÍSTUP

Matematika

Matematika str. 22 z 18. října – dětský park – stanoviště

Domácí úkol z dnes 11. prosince 

Děti dělaly mnohokrát, jde o to najít pouze stanoviště, aby dodržely barvu cestiček. Řešeních je několik, stačí jedno. 

Vánoční burza hraček, knížek a her – 20. prosince

Školní parlament každoročně pořádá před Vánoci burzu. Děti si mohou přinést věci k prodeji (většinou vyřazené, co už doma nechtějí, s čím si již nehrají). Je zakázáno prodávat jídlo a pití. Rozmyslí si, za kolik hračku/knížku/hru prodají, mohou mít i nalepenou nebo vyrobenou cenovku (v cenových relacích 5, 10, 15, 20, 30, 50 … Kč).  Kdo chce, může i nakupovat. Kdo máte zájem vybavte děti, prosím, peněženkou a drobnými mincemi. Promluvte s dětmi o nakládání a hospodaření s penězi. Děti se o penízky starají samy. Burzu si projdeme společně. Burza se koná 8 – 10 hodin. 

Přituhuje

 • Příchod do školy v 7,55 a později je pro děti velmi stresující, vchází do třídy, kde mají ostatní děti již připraveno a začínáme se v 8 hodin učit, pozdní příchody narušují vyučování. Prosím, choďte dříve. Děkuji.

 

 • M
  • Trénovat pamětné + a – do 10
  • někdo nepozná číslice 0 – 10
  • budeme psát diktáty číslic
  • https://www.matika.in/cs/#1
   • krokování, +, -, pyramidy, trojúhelníky
 • PRV
  • umět – podzimní a zimní měsíce
  • umět – datum narození
  • ostatní učivo!
  • v pátek otázka: Vyjmenuj listnaté stromy? Odpověď – žádná a podobně 🙁
 • ČJ
  • nemají vystřižená písmena, pak nemohou pracovat na koberci
  • čtení s porozuměním
  • hláskování i rozklad slov na hlásky
  • slož z daných písmen slovo
 • Vánoční ozdoby na strom – můžete si pár donést, nějaké mám, ale strom je velký, děkuji za něj. Nevím, zda ozdoby přežijí. Kdo, by měl možnost světýlek, opět budeme rádi.

 

 • Čtvrtek 6. 12. výlet do ZOO, sraz 8 hod ve vrátnici školy. S sebou teplé oblečení, svačinu a pití v batůžku. Možnost vzít nějaké penízky, ale neslibuji, že bude za co utratit. Jdeme s 9. B. Placeno ze ŠOP. Návrat cca 13 hod.

 

 • Děti mají vylosované kamarády, které by měly obdarovat 19. 12. na dopolední besídce. Dárek cca 100 Kč. Mají nalepeno v notýsku.

 

 • Spaní ve škole z 6. 12. – 7. 12. sraz v 18 hod ve vrátnici, děti jsou již po večeři
  • s sebou – spacák, karimatku ++
  • hygiena ++
  • převlečení na spaní
  • převlečení na pátek
  • aktovka s učením na pátek
  • svačinu na pátek
  • snídani na pátek
  • s největší pravděpodobností se “čertovská škola” bude odehrávat ve škole, abychom se neumokřili
  • moc se na všechny těším

 

 • ještě, kdo nedonesl 4 ruličky od toaletního papíru, prosím doneste
 • stále chybí obaly na žluté sešity, děti mají doma, přinést, děkuji