Rozvrh:

Rozvrh

  1. h. 2. h. 3. h. 4. h. 5. h.
PO ČJ TV M ČJ AJ 1. skup.
ÚT M ČJ TV PK  
ST ČJ M ČJ AJ 2. skup.
ČT TV ČJ VV PK  
M ČJ HV ČJ