Týdenní plány:

Týdenní plán (18. – 22. 11.)

ČESKÝ JAZYK

písmeno N, V

 • pracovní sešit Lili a Vili – str. 38 – 41

uvolňovací a grafomotorické cviky

 • písanka Kreslím tvary – str. 27, 28

 

MATEMATIKA

číslice 10, oddělování a doplňování počtu, spojování počtu s číslicí, krokování, skládání papíru, bludiště

využitá prostředí: Krokovací pás, Překládání papíru

 • pracovní sešit – str. 33 – 35

 (na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

plody a semena

 • pracovní sešit – str. 21

ANGLICKÝ JAZYK

opakování – pozdravy, zdvořilostní fráze, čísla, podzim

barvy

Týdenní plán (11. – 14. 11.)

ČESKÝ JAZYK

písmeno R

 • pracovní sešit Lili a Vili – str. 36, 37

uvolňovací a grafomotorické cviky

 • písanka Kreslím tvary – str. 25, 26

 

MATEMATIKA

krokování, překládání papíru, vláčky, dopočítávání, číslice 8, 9, 10

využitá prostředí: Krokovací pás, Překládání papíru, Vláčky

 • pracovní sešit – str. 31/3, 32/3, 4,  33/celá

 (na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

plody a semena

 • pracovní sešit – str. 20

ANGLICKÝ JAZYK

opakování – pozdravy, zdvořilostní fráze, čísla, podzim

barvy

Týdenní plán (4. – 8. 11.)

ČESKÝ JAZYK

písmeno Č, B

 • pracovní sešit Lili a Vili – str. 32 – 35

uvolňovací a grafomotorické cviky

 • písanka Kreslím tvary – str. 22 – 24

 

MATEMATIKA

porovnávání počtu, krokování, sčítání, dopočítávání, překládání papíru, krychlové stavby, vláčky, číslice 6, 7

využitá prostředí: Krokovací pás, Překládání papíru, Krychlové stavby, Vláčky

 • pracovní sešit – str. 30 – 32

 (na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

části rostlin – kořen, stonek, list, plod

 • pracovní sešit – str. 18, 19

ANGLICKÝ JAZYK

opakování – pozdravy, zdvořilostní fráze, čísla, podzim

barvy

Týdenní plán (31. 10. a 1. 11.)

ČESKÝ JAZYK

písmeno K

 • pracovní sešit Lili a Vili – str. 31

uvolňovací a grafomotorické cviky

 • písanka Kreslím tvary – str. 22 

 

MATEMATIKA

dětský park, oddělování a doplňování, dřívka, krokování

využitá prostředí: Dětský park, Dřívka, Krokovací pás

 • pracovní sešit – str. 29

 (na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

podzim, Dušičky, Halloween

 • pracovní sešit – str. 80

Týdenní plán (21. – 25. 10.)

ČESKÝ JAZYK

písmeno S, K

 • pracovní sešit Lili a Vili – str. 28 – 31

uvolňovací a grafomotorické cviky

 • písanka Kreslím tvary – str. 20 – 22 

 

MATEMATIKA

propojování číslic s počtem, sčítání, odčítání, dopočítávání, překládání papíru, krokování, číselné řady, dětský park, dřívka, číslice 5

využitá prostředí: Překládání papíru, Krokovací pás, Dětský park, Dřívka

 • pracovní sešit – str. 26 – 29

 (na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

podzim

Jehličnaté stromy, Poznáváme stromy a keře

 • pracovní sešit – str. 16, 17

 

ANGLICKÝ JAZYK

opakování – pozdravy, zdvořilostní fráze, čísla, podzim

Halloween

Týdenní plán (14. – 18. 10.)

ČESKÝ JAZYK

písmeno P

 • pracovní sešit Lili a Vili – str. 26, 27

uvolňovací a grafomotorické cviky

 • písanka Kreslím tvary – str. 17 – 19 

 

MATEMATIKA

překládání papíru, krokování, dětský park, vláčky, oddělování a doplňování počtu, sčítání, odčítání, porovnávání, číslice 4, 5

využitá prostředí: Překládání papíru, Krokovací pás, Dětský park, Vláčky

 • pracovní sešit – str. 22/3, 23/2, 3, 4, 24 – 26

 (na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

podzim

Pozorujeme stromy, Listnaté stromy

 • pracovní sešit – str. 14, 15

 

ANGLICKÝ JAZYK

opakování – pozdravy, zdvořilostní fráze, čísla, podzim

Týdenní plán (7. – 11. 10.)

ČESKÝ JAZYK

písmeno I, Y

 • pracovní sešit Lili a Vili – str. 22 – 25

uvolňovací a grafomotorické cviky

 • písanka Kreslím tvary – str. 14 – 16 

 

MATEMATIKA

záznam počtu do tabulky, krychlové stavby, rozdělování počtu, sčítání a odčítání do šesti, dětský park, logické řady, překládání papíru, krokování, vláčky, číslice 3

využitá prostředí: Krychlové stavby, Dětský park, Překládání papíru, Krokovací pás, Vláčky

 • pracovní sešit – str. 20 – 23

 (na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

Všímáme si pocitů druhých, Pravidla naší třídy 

 • pracovní sešit – str. 12, 13

 

ANGLICKÝ JAZYK

opakování – pozdravy, zdvořilostní fráze, čísla

podzim

Týdenní plán (30. 9. – 4. 10.)

ČESKÝ JAZYK

písmeno L, J

 • pracovní sešit Lili a Vili – str. 18 – 21

uvolňovací a grafomotorické cviky

 • písanka Kreslím tvary – str. 11 – 13

 

MATEMATIKA

dopočítávání, skládání papíru – geometrické tvary, krychlové stavby, krokování, číselná řada, rozdělování, porovnávání počtu, číslo 1, 2

využitá prostředí: Překládání papíru, Krychlové stavby, Krokovací pás

 • pracovní sešit – str. 15/4, 16/3, 17 – 19

 (na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

Každý jsme jiný, S každým mám něco společného

 • pracovní sešit – str. 10, 11

 

ANGLICKÝ JAZYK

pozdravy, zdvořilostní fráze, čísla

Týdenní plán (23. – 27. 9.)

ČESKÝ JAZYK

písmeno E, O

 • pracovní sešit Lili a Vili – str. 14 – 17

uvolňovací a grafomotorické cviky

 • písanka Kreslím tvary – str. 8 – 10

 

MATEMATIKA

skládání papíru – geometrické tvary, rozklad čísel, krychlové stavby, evidence počtu objektů, sčítání, zápis do tabulky, krokovací pás, bludiště

využitá prostředí: Překládání papíru, Rozděl figurky, Krychlové stavby, Krokovací pás

 • pracovní sešit – str. 11/2, 13/3, 14 – 16

 (na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

Každý jsme jiný

 • pracovní sešit – str. 10

 

ANGLICKÝ JAZYK

pozdravy, zdvořilostní fráze, čísla

Týdenní plán (16. – 20. 9.)

ČESKÝ JAZYK

písmeno M, T

 • pracovní sešit Lili a Vili str. 10 – 13

uvolňovací a grafomotorické cviky

 • písanka Kreslím tvary – str. 5 – 7

 

MATEMATIKA

představy o čísle jako o počtu, evidence počtu různými způsoby, sčítání objektů, porovnávání počtu, rozklad čísel, orientace v rovině a řešitelská strategie, zápis do tabulky, skládání papíru – geometrické tvary, dřívka – modelování čtverce 

využitá prostředí: Překládání papíru, Dřívka, Rozděl figurky

 • pracovní sešit – str. 10 – 13

 (na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

co dělají ve škole žáci, co se děje ve třídě

 • pracovní sešit str. 8, 9

 

ANGLICKÝ JAZYK

pozdravy, zdvořilostní fráze, čísla