Přihlašovací údaje pro on-line výuku

Milí rodiče,

posílám přihlašovací údaje pro on-line výuku. Bude probíhat vždy v úterý v 18:00, část bude ČJ a část M. Přihlašovací údaje budou pokaždé stejné.

On-line výuka ČJ+M

Přihlašovací odkaz:
https://us02web.zoom.us/j/89774143141?pwd=c3dVdFAyM0VlV2xsREwxVUZ0aTAwQT09

Meeting ID: 897 7414 3141
HESLO: 3BYr2B

S pozdravem

Lucie Šmídová

Doplňující informace po 1. dni ve škole

Milí rodiče,

zde je pár doplňujících informací po 1. dni ve škole:

 • připomínám, že na zítra (úterý) si děti mají přinést nějakou větší tašku a hlavně klíče od skříněk – budeme je vyklízet, vezmou si domů také některé výrobky a kdo si neodnesl dnes, tak i tělocvik
 • pracovní sešity a další pomůcky si děti mohou nechávat ve škole, nechám to na všem uvážení
 • zvažte velikost dopolední svačiny – některé děti v 11:15 neměly hlad a moc toho pak z oběda nesnědly (ať si část svačiny nechají případně na odpoledne) 
 • od zítřka se budeme přezouvat (před třídou) – kdo nemá přezůvky ve skříňce, ať si je přinese z domova
 • do ŽK si dnes děti vložily lísteček s důležitými informacemi, přečtěte si ho
 • některé děti nemají dokončené pracovní sešity tam, kde měly mít, prosím o postupné doplnění, především nedopsaná písanka jim bude komplikovat další psaní, protože pak neznají některá malá písmena

První den proběhl v moc příjemném a klidném duchu a velká pochvala dětem, jak vzorně dodržovaly nastavená pravidla, už se těším na zítra! 🙂

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Informace pro rodiče, jejichž děti se od 25. 5. VRACÍ do školy

Milí rodiče,

zde jsou informace k návratu do školy:

 • škola bude otevřená od 7:30, před školou budou vybraní učitelé, kteří budou usměrňovat provoz, děti se první den nepřezouvají a jdou rovnou do třídy
 • ve třídě na ně budu čekat já (v případě dvou dětí to bude paní učitelka ze 4.C, protože v dané třídě mají sourozence) a budu s nimi trávit čas od 7:30 až do 12:00
 • v tomto čase se budeme učit ČJ, M, PK – prosím tedy, aby si děti každý den nosily pracovní sešity z ČJ, M, PK (+ papírové hodiny) a písanku + žlutý sešit na psaní, dále penál, žákovskou knížku, vlastní knížku ke čtení (pokud ji nemají ve třídě) a samozřejmě pití a svačinu, nezapomeňte na 2 roušky
 • vždy od 9:00 – 9:45 budeme trávit čas venku na školním pozemku
 • v 11:15 budeme mít oběd ve školní jídelně
 • v 11:30 děti přebírá pan vychovatel Saidl (případné dotazy k odpolední části dne směřujte na něj), děti pouští ze třídy podle časů, které jste napsali na přihlášku, u východu ze školy budou opět stát vybraní učitelé, kteří dohlédnou na to, aby dítě neodešlo samo, pokud má jít domů s doprovodem, na děti tedy čekáte před školou, dovnitř rodiče nesmí
 • 2. den (v úterý) si děti mají přinést tašku na vyklizení skříňky, všechno ze skříňky si odnesou domů, ve škole si nechají pouze boty na přezutí, které budou mít před třídou, od tohoto dne se budou tedy před třídou přezouvat
 • pokud by vaše dítě kterýkoliv den z jakéhokoliv důvodu nedorazilo, dejte mi prosím vědět mailem

Děkuji za spolupráci, případné dotazy mi pište na mail nebo do zpráv přes FB skupinu.

Lucie Šmídová

Informace pro rodiče, jejichž děti se od 25. 5. NEVRACÍ do školy

Milí rodiče,

pro vaše děti budu i nadále vkládat týdenní plány, podle kterých s nimi máte pracovat. Protože potřebuji nějakou zpětnou vazbu, chci vás požádat, abyste mi jednou týdně (nejpozději v pátek) nafotili a na mail (případně do FB skupiny) poslali poslední stránku, na kterou jste došli v pracovních sešitech z ČJ, písanky, M a PK. Pro děti, které zůstávají doma budu i nadále pokračovat v on-line výuce a doporučuji, aby se jí děti účastnily. Přidat se mohou i děti, které budou případně v daném týdnu nemocné. Výuka bude probíhat stále na Zoom.us, přihlašovací údaje budu vkládat na webové stránky třídy. On-line hodina bude probíhat vždy v úterý, konkrétní čas zde napíšu dnes večer podle výsledků ankety, kterou jsem dnes zveřejnila ve FB skupině. On-line výuka bude probíhat v úterý od 18:00.

Předem děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

PK – papírové hodiny

Milí rodiče,

na příští týden prosím o pořízení papírových hodin. Prodávají se buď v papírnictví nebo je můžete vyrobit doma.

video návod: https://www.youtube.com/watch?v=7KvfuTddgtU

náměty:https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_csCZ821CZ821&sxsrf=ALeKk03qzXdyFiA9m9OqQ-2i2f-2pgkSyQ:1590055555906&source=univ&tbm=isch&q=v%C3%BDroba+pap%C3%ADrov%C3%BDch+hodin+pro+d%C4%9Bti&sa=X&ved=2ahUKEwjxyNTE2sTpAhURmRQKHULICtoQ7Al6BAgJECU&biw=1280&bih=610

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Týdenní plán (25. – 29. 5.)

ČESKÝ JAZYK

čtení s porozuměním

 • pracovní sešit Lili a Vili 2. díl – str. 45 – 47

str. 45 – psát klíčová slova, která děti napadnou, když se řekne “svět pohádek”

 

psaní

 • písanka Umím psát 2. díl – str. 21 – 23 (nová písmena – č, ž, ch, g, f)

         (při psaní dohlížejte na správné držení tužky a sezení a na dodržování mezer mezi slovy “na prst”)

         Při psaní vět děti upozorňujte, že:

         1) Na začátku věty se píše velké písmeno.

         2) Ve jméně se na začátku píše velké písmeno.

         3) Na konci věty se píše znaménko (tečka, otazník, vykřičník).

 

MATEMATIKA

 • pracovní sešit III. – str. 112 – 114 (všechna cvičení kromě těch, která se týkají prostředí Autobus)

str. 113/4 – doplnit mezi tři čísla znaménka tak, aby vznikl příklad

(na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

hodiny

 • pracovní sešit – str. 60, 61
 • pořídit dětem papírové hodiny (nebo je vyrobit)
 • procvičovací kód z horní zelené lišty v pracovním sešitě můžete zadat zde a najít tak doplňující cvičení: https://www.skolasnadhledem.cz/

 

ANGLICKÝ JAZYK

lidské tělo

obrázek k písničce

 

Přípravy na VV, PČ, HV a TV od pana vychovatele Saidla:

(úkoly jsou dobrovolné)

VV – nakreslit šapitó – cirkusový stan – pastelky
PČ – vyrobit čtyřlístek z kartonu
HV – My jsme žáci 1.B – každý den
TV – sklapovačky – 5 krát 5 – dle možností

Družina v době prázdnin

Milí rodiče,

na následujícím odkazu jsou informace k družině v době prázdnin a přihláška:

https://sd.tridy.zseden.cz/2020/05/18/druzina-v-dobe-prazdnin/

S pozdravem

Lucie Šmídová

Týdenní plán (18. – 22. 5.)

ČESKÝ JAZYK

čtení s porozuměním

 • pracovní sešit Lili a Vili 2. díl – str. 41 – 44

str. 44 – dolní rámeček – tzv. Pětilístek

– výuková metoda – bližší info zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C4%9Btil%C3%ADstek

– do 1. řádku  se píšou přídavná jména, do 2. řádku slovesa, do 3. řádku věta a do 4. řádku slovo podobného významu

 

psaní

 • písanka Umím psát 2. díl – str. 18 – 20 (nová písmena – b, c, z)

         (při psaní dohlížejte na správné držení tužky a sezení a na dodržování mezer mezi slovy “na prst”)

         Při psaní vět děti upozorňujte, že:

         1) Na začátku věty se píše velké písmeno.

         2) Ve jméně se na začátku píše velké písmeno.

         3) Na konci věty se píše znaménko (tečka, otazník, vykřičník).

 

MATEMATIKA

 • pracovní sešit III. – str. 109 – 111 (všechna cvičení kromě těch, která se týkají prostředí Autobus)

str. 109/1 – v tabulce pod symbol D mají děti psát buď celkový počet mincí nebo celkovou hodnotu mincí (nechte na nich, aby posoudily, která informace je podle nich důležitější) 

str. 109/3 – je výhodné kolečka s čísly si vyrobit, aby s nimi děti mohly manipulovat a zkoušet různé varianty 

(na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

denní činnosti

 

ANGLICKÝ JAZYK

lidské tělo

obrázek k písničce

 

Přípravy na VV, PČ, HV a TV od pana vychovatele Saidla:

(úkoly jsou dobrovolné)

VV – nakreslit šeřík – tři barvy – pastelky, voskovky
PČ – vystříhat z časopisu nebo novin písmena svého jména a nalepit na papír
HV – Kalamajka – každý den
TV – kočičí hřbet, vypínáme střídavě nohy

Přihláška k docházce do školy

Vážení rodiče,

níže naleznete přihlášku k docházce dětí  do školy od 25. 5. 2020. Prosíme vás, abyste zvážili nejen riziko, ale i podmínky docházky, o kterých se v přihlášce dočtete.  Děti se těší na takový provoz školy, jaký do 11. 3. 2020 zažívaly – s četnými sociálními kontakty, s volností pohybu po škole, se zajímavým programem – ale provoz školy od 25. 5. 2020 bude výrazně odlišný.

přihláška první stupeň

Týdenní plán (11. – 15. 5.)

ČESKÝ JAZYK

čtení s porozuměním

 • pracovní sešit Lili a Vili 2. díl – str. 36 – 40

str. 36 – psát slova, která děti napadají k tématu Já jsem já a ty jsi ty

str. 39 – vysvětlit dětem, co je to rým, využít předchozí stránku s hádankami – můžou rýmy  vyhledávat, podtrhávat 

str. 40 – text Každý jsme jiný – po přečtení by děti měly zkusit text převyprávět, shrnout, o čem byl, dále můžou v textu hledat informace, podtrhávat si je (např.: vyhledat a podtrhnout vlastnosti/činnosti), na závěr děti mohou zkusit popsat samy sebe – jací jsou a co rády dělají

 

psaní

 • písanka Umím psát 2. díl – str. 15 – 17 (nová písmena – k, h, dvojhlásky au, ou)

         (při psaní dohlížejte na správné držení tužky a sezení a na dodržování mezer mezi slovy “na prst”)

         Při psaní vět děti upozorňujte, že:

         1) Na začátku věty se píše velké písmeno.

         2) Ve jméně se na začátku píše velké písmeno.

         3) Na konci věty se píše znaménko (tečka, otazník, vykřičník).

 

MATEMATIKA

 • pracovní sešit III. – str. 106 – 108 (všechna cvičení kromě těch, která se týkají prostředí Autobus)

str. 106/3 – podle zadání mají děti vybarvit první věž, další dvě věže jsou navíc – můžete jim sami vymyslet, jak mají věže vypadat

str. 106/4 – plán stavby je pohled shora (=půdorys),  s dětmi říkáme pohled “z letadla”, do jednotlivých čtverců plánu se pak ještě zaznamenává počet podlaží počtem teček 

(na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

kalendář, den a noc

 

ANGLICKÝ JAZYK

lidské tělo

obrázek k písničce

 

Přípravy na VV, PČ, HV a TV od pana vychovatele Saidla:

(úkoly jsou dobrovolné)

VV – Tři zmrzlí muži – Pankrác, Servác, Bonifác – nakreslit pastelkami
PČ – z šišky vyrobit zvířátko – ježek, rybka,…
HV – Není nutno, není nutno,…
TV – ležíme na zádech s rukama za hlavou, pokrčíme nohy a pokládáme je na obě strany