Týdenní plán (4. – 7. 5.)

ČESKÝ JAZYK

čtení s porozuměním

 • pracovní sešit Lili a Vili 2. díl – str. 34, 35                                                 
 • čtenářský list s názvem Snídaně  (je to poslední z 6 listů, které jste dostali vložené do písanky 2. díl)

           Čtenářské listy schovávejte, po návratu do školy je děti budou odevzdávat.

psaní

 • písanka Umím psát 2. díl – str. 13, 14 (nová písmena – v, d)

         (při psaní dohlížejte na správné držení tužky a sezení a na dodržování mezer mezi slovy “na prst”)

         Při psaní vět děti upozorňujte, že:

         1) Na začátku věty se píše velké písmeno.

         2) Ve jméně se na začátku píše velké písmeno.

         3) Na konci věty se píše znaménko (tečka, otazník, vykřičník).

 

MATEMATIKA

 • pracovní sešit III. – str. 103 – 105 (všechna cvičení kromě těch, která se týkají prostředí Autobus)

          k řešení cvičení 103/2 přikládám metodické pokyny:

(na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

rok, měsíce, týden – vytváříme list kalendáře

 • pracovní sešit – str. 54, 55

 

ANGLICKÝ JAZYK

lidské tělo

nalepit do sešitu obrázek, naučit se alespoň tři slovíčka AJ – části těla

písnička https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0

obrázek k písničce

 

Přípravy na VV, PČ, HV a TV od pana vychovatele Saidla:

(úkoly jsou dobrovolné)

VV – nakreslit rodinu – pastelky
PČ – složit z papíru – vlaštovku, krabičku,…
HV – Sluníčko,sluníčko, Prší,prší
TV – ležíme na břiše a napnutýma nohama i rukama kmitáme vzhůru

Týdenní plán (27. – 30. 4.)

ČESKÝ JAZYK

čtení s porozuměním

 • pracovní sešit Lili a Vili 2. díl – str. 32, 33                                                 
 • čtenářský list s názvem Prší (je to jeden z 6 listů, které jste dostali vložené do písanky 2. díl)

           Čtenářské listy schovávejte, po návratu do školy je děti budou odevzdávat.

psaní

 • písanka Umím psát 2. díl – str. 11, 12 – písmena r, ř

         (při psaní dohlížejte na správné držení tužky a sezení a na dodržování mezer mezi slovy “na prst”)

         Při psaní vět děti upozorňujte že:

         1) Na začátku věty se píše velké písmeno.

         2) Ve jméně se na začátku píše velké písmeno.

         3) Na konci věty se píše znaménko (tečka, otazník, vykřičník).

 

MATEMATIKA

 • pracovní sešit III. – str. 100 – 102 (všechna cvičení kromě těch, která se týkají prostředí Autobus)

(na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

rok, měsíce, týden

 • pracovní sešit – str. 52, 53

 

ANGLICKÝ JAZYK

opakování – zvířata

průběžné opakování probrané látky  AJ – slovní zásoba

 

Přípravy na VV, PČ, HV a TV od pana vychovatele Saidla:

(úkoly jsou dobrovolné)

VV + PČ – nakreslit čarodějnici na papír, vystřihnout a podlepit špejlí (plošná loutka)
HV – Buráky – každý den
TV – sedíme na hýždích, ruce za zády na zemi, s napnutýma nohama kmitáme (nůžky)

Dotazník pro rodiče

Vážení rodiče,

prosíme o vyplnění dotazníku k předběžnému zájmu o vzdělávání v 15členných skupinkách od 25. 5. 2020. Prosíme o jeho vyplnění do 27. 4.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=V0r2I73EjkahFXytLvNAjiFeYtYegZFMlLi7oMR6hr1UQUZPQTNXMUNRVk9OQjlXNVBMNVA3VDBCUS4u

Děkujeme za spolupráci.

Lucie Šmídová

Týdenní plán (20. – 24. 4.)

ČESKÝ JAZYK

čtení s porozuměním

 • pracovní sešit Lili a Vili 2. díl – str. 28 – 31 (str. 30 – psát klíčová slova k tématu Domov)                                                   
 • čtenářský list s názvem Žába Dáša (je to jeden z 6 listů, které jste dostali vložené do písanky 2. díl)

           Čtenářské listy schovávejte, po návratu do školy je děti budou odevzdávat.

psaní

 • písanka Umím psát 2. díl – str. 8 – 10 – písmena o, š, n

         (při psaní dohlížejte na správné držení tužky a sezení a na dodržování mezer mezi slovy “na prst”)

         Při psaní vět děti upozorňujte že:

         1) Na začátku věty se píše velké písmeno.

         2) Ve jméně se na začátku píše velké písmeno.

         3) Na konci věty se píše znaménko (tečka, otazník, vykřičník).

 

MATEMATIKA

 • pracovní sešit III. – str. 97 – 99 (všechna cvičení kromě těch, která se týkají prostředí Autobus)

(na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

jarní květiny

 • pracovní sešit – str. 50, 51

 

ANGLICKÝ JAZYK

opakování – zvířata

průběžné opakování probrané látky  AJ – slovní zásoba

 

Přípravy na VV, PČ, HV a TV od pana vychovatele Saidla:

(úkoly jsou dobrovolné)

VV – nakreslit superúplněk – pastelky
PČ – Nebe-peklo-ráj – skládanka s papíru
HV – Na tom pražském mostě – každý den
TV – v leže na břiše – zvedáme postupně pravou ruku a nohu a vystřídáme za levou – každý den

Týdenní plán (14. – 17. 4.)

ČESKÝ JAZYK

čtení s porozuměním

 • pracovní sešit Lili a Vili 2. díl – str. 25 – 27                                                     
 • čtenářský list s názvem Kominík Eman (je to jeden z 6 listů, které jste dostali vložené do písanky 2. díl)

psaní

 • písanka Umím psát 2. díl – str. 6, 7 – písmena s, p, y

         (při psaní dohlížejte na správné držení tužky a sezení a na dodržování mezer mezi slovy “na prst”)

 

MATEMATIKA

 • pracovní sešit III. – str. 93 – 96 (všechna cvičení kromě těch, která se týkají prostředí Autobus)

(na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

domácí zvířata

 • pracovní sešit – str. 48, 49

 

ANGLICKÝ JAZYK

opakování – zvířata (viz pracovní list před 14 dny)

 

Přípravy na VV, PČ, HV a TV od pana vychovatele Saidla:

(úkoly jsou dobrovolné)

VV+PČ – kraslice z kartonu – voskovky
HV – Rozvíjej se poupátko
TV – v tureckém sedu, s rukama za hlavou, otáčíme celým tělem

On-line výuka – informace

Milí rodiče,

děkuji za spolupráci při dnešní on-line výuce. Příští týden budeme mít matematiku. Přihlášení proběhne stejným způsobem jako dnes, dám na FB stránku (a těm, kteří si napsali, tak do mailu) odkaz k přihlášení. Skupiny zůstávají stejné (pokud by někdo potřeboval přeřadit, napište mi).

S pozdravem

Lucie Šmídová

Týdenní plán (6. – 8. 4.)

ČESKÝ JAZYK

čtení s porozuměním

 • pracovní sešit Lili a Vili 2. díl – str. 24                                                     
 • čtenářský list s názvem Kočka Mína (je to jeden z 6 listů, které jste dostali vložené do písanky 2. díl)

psaní

 • písanka Umím psát 2. díl – str. 4, 5 – písmena j, u

         (při psaní dohlížejte na správné držení tužky a sezení a na dodržování mezer mezi slovy “na prst”)

 

MATEMATIKA

číslo 20 – rozklady, sčítání, odčítání

 • pracovní sešit III. – str. 90 – 92 (všechna cvičení kromě těch, která se týkají prostředí Autobus)

(na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

povídání o Velikonocích, velikonoční zvyky 

 • dobrovolný úkol – pracovní sešit str. 82 – zapisování slov do myšlenkové mapy k tématu Jaro

 

ANGLICKÝ JAZYK

Velikonoce

 • pracovní list vlepit do sešitu: 

https://www.detskestranky.cz/wp-content/uploads/2016/04/Velikono%C4%8Dn%C3%AD-angli%C4%8Dtina.pdf

 • naučit se 3 libovolná velikonoční slovíčka + další dobrovolné možnosti procvičování:

AJ – Velikonoce  

 

Přípravy na VV, PČ, HV a TV od pana vychovatele Saidla:

(úkoly jsou dobrovolné)

 VV – Velikonoční zajíček – nakreslit – pastelky
 PČ – vyrobit roušku v národních barvách – státní vlajka
 HV – Statistika nuda je… zpívat každý den
 TV – vleže jízda na kole -každý den – 1 minutu

On-line výuka – změna

Milí rodiče,

on-line výuka nakonec nebude probíhat přes web skolavpyzamu.cz, který se nám neosvědčil. Dnes jsme vyzkoušeli videokonferenci přes zoom.us a přesuneme se tam. Úvodní hodiny se zúčastnilo 17 dětí a bylo to moc fajn. Pokud se bude chtít připojit ještě někdo další, napište mi mail nebo zprávu ve FB skupině a já vám pošlu bližší informace.

S pozdravem

Lucie Šmídová

On-line výuka – přihlášení

Milí rodiče,
vkládám odkaz, přes který se přihlásíte na zítřejší on-line vyučování: 
 
 
Stačí vyplnit jméno, vymyslet si heslo a už se dostanete do naší třídy, ve které se připojíte k on-line vyučování v příslušné skupině, kterou jste si vybrali.
Snad se to všem bez problému podaří. 🙂
 
L. Šmídová
 
 

On-line výuka

Milí rodiče,
na základě naší diskuze ve facebookové skupině jsem se rozhodla pro následující podobu on-line výuky:
 
Jednou týdně a to v úterý, bude probíhat on-line výuka. Třída bude rozdělena na tři skupiny, abychom mohli lépe pracovat. Dopředu zapíšete své dítě do vybrané skupinky tak, aby v každé bylo maximálně 8 dětí. Bude to v tyto časy: 9:00, 10:00, 11:00. Zapojení do on-line výuky je dobrovolné. Do skupinek se mohou zapsat i ti, kteří ještě nevědí, jestli se nakonec budou moct zúčastnit. Vaše dítě tam bude mít “svoje místo” jako ve třídě a když bude chybět, nevadí. První hodina proběhne v úterý 31. 3. Tato hodina bude úvodní, s dětmi si budeme povídat, zjistíme, kdo se jak má a hlavně budeme ladit případné technické nedostatky. Od dalšího týdne by každá hodina byla zaměřená na jeden předmět (střídání ČJ a M, možná i PK). Výuka bude probíhat přes webový portál www.skolavpyzamu.cz. V pondělí 30. 3. umístím sem na web třídy i do FB skupiny odkaz, přes který se v úterý k videohovoru přihlásíte. Rodiče, kteří ve FB skupině nejsou, mi mohou napsat mail s časem skupinky, do které chtějí své dítě zařadit.
S pozdravem
 
Lucie Šmídová