Tripartitní schůzky – připomenutí

Milí rodiče,

připomínám tripartitní třídní schůzky, mnoho z vás ještě není zapsáno.

Odkaz k přihlášení najdete v příspěvku ,,Tripartitní třídní schůzky”.

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Domácí úkol ČJ

Milí rodiče,

děti mají domácí úkol z ČJ v pracovním sešitě na str. 29/1. Kdo nezvládne číst celé věty, trénuje jen slova, kdo nezvládne slova, čte písmena.

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Švihadlo

Milí rodiče,

děti mají mít od začátku školního roku na tělocvik švihadlo, některé ho bohužel stále nemají. Prosím o pořízení.

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová 

Domácí úkol

Milí rodiče,

děti mají za úkol napsat jeden řádek na matematické kartě – číslice 5. Některé děti mají ještě dokončit práci v písance na str. 20.

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Tipy na knížky

Milí rodiče,

po našem rozhovoru na pikniku jsem se rozhodla vyrazit prozkoumat knížky prvního čtení pro genetickou metodu.

Knížky od nakladatelství Portál mají texty sestavené tak, aby se postupovalo od jednoduchých (jednoslabičných) slov k těžším (víceslabičným), což považuji za dobrý nápad. Musím vám však dát za pravdu, že některé příběhy díky tomu působí těžkopádně, kostrbatě až směšně.

Jde o tyto tituly z edice První čtení, to nic není:

Jako obsahově kvalitnější a zajímavější se mi jevily knížky na fotografiích níže. Ivona Březinová je výborná dětská autorka a knížka o vrabci Kašparovi se mi líbila v tom, že je bohatá na ilustrace. Musím však dodat, že už jde o knížky náročnější na čtení než předešlá zmíněná řada.

Obecně bohužel v knížkách prvního čtení pro genetickou metodu není ještě takový výběr, ale věřím, že alespoň jedna knížka ze zmíněných by se mohla objevit například pod vánočním stromečkem. 🙂 A úplně nejlepší je vzít děti do knihkupectví, aby si mohly vybrat samy, která z knížek je nejvíc zaujme. 🙂

Lucie Šmídová

 

 

 

Týdenní plán (21. – 25. 10.)

ČESKÝ JAZYK

písmeno S, K

  • pracovní sešit Lili a Vili – str. 28 – 31

uvolňovací a grafomotorické cviky

  • písanka Kreslím tvary – str. 20 – 22 

 

MATEMATIKA

propojování číslic s počtem, sčítání, odčítání, dopočítávání, překládání papíru, krokování, číselné řady, dětský park, dřívka, číslice 5

využitá prostředí: Překládání papíru, Krokovací pás, Dětský park, Dřívka

  • pracovní sešit – str. 26 – 29

 (na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

podzim

Jehličnaté stromy, Poznáváme stromy a keře

  • pracovní sešit – str. 16, 17

 

ANGLICKÝ JAZYK

opakování – pozdravy, zdvořilostní fráze, čísla, podzim

Halloween

Sázení stromků

Třídy 1. A a 1. B už mají své stromky! Jedná se o dva krásné platany kulovité, které jsme zasadili v úterý 15. 10. před naší školou. Stromky jsou sice mladé, ale už teď jsou hodně vysoké a my doufáme, že nám i nadále krásně porostou. 1. A pojmenovala svůj stromek Áďa a stromek 1. B se jmenuje Bambulka. Přejeme jim hodně štěstí a pevné stromové zdraví.

Markéta Zelená a Lucie Šmídová, učitelky 1. tříd

Úkoly

Milí rodiče,

děti mají úkol z M – napsat poslední řádek na kartě – číslice 3 a 4.

Dobrovolný domácí úkol je z ČJ – str. 27/3.

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Pomůcky VV

Milí rodiče,

některé děti ještě stále nemají igelitový ubrus na výtvarnou výchovu, prosím o pořízení.

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Tripartitní třídní schůzky

Milí rodiče,

na následujícím odkazu se můžete hlásit na listopadové tripartitní třídní schůzky. Zapisujte se prosím jménem svého dítěte. Schůzka bude trvat 30 minut, prosím o včasný příchod.

https://doodle.com/meetme/qc/uKQxA04zHQ

Děkuji a těším se na viděnou. 🙂

Lucie Šmídová