Dobrovolný úkol PK

Milí rodiče,

dnes jsme v rámci hodiny prvouky pozorovali stromy, jako dobrovolný domácí úkol mají děti dokončit v pracovním sešitu str. 14 (buď děti pozorovaly třešeň, ořešák nebo javor).

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Termíny bruslení – listopad, prosinec

Milí rodiče,

další termíny bruslení jsou 28. 11. a 12. 12.

S pozdravem

Lucie Šmídová

Týdenní plán (14. – 18. 10.)

ČESKÝ JAZYK

písmeno P

  • pracovní sešit Lili a Vili – str. 26, 27

uvolňovací a grafomotorické cviky

  • písanka Kreslím tvary – str. 17 – 19 

 

MATEMATIKA

překládání papíru, krokování, dětský park, vláčky, oddělování a doplňování počtu, sčítání, odčítání, porovnávání, číslice 4, 5

využitá prostředí: Překládání papíru, Krokovací pás, Dětský park, Vláčky

  • pracovní sešit – str. 22/3, 23/2, 3, 4, 24 – 26

 (na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

podzim

Pozorujeme stromy, Listnaté stromy

  • pracovní sešit – str. 14, 15

 

ANGLICKÝ JAZYK

opakování – pozdravy, zdvořilostní fráze, čísla, podzim

Domácí úkol ČJ

Milí rodiče,

děti mají úkol z ČJ na str. 25/1 – pouze přečíst slova. Komu ještě slova nejdou, čte pouze písmenka.

Dobrovolný domácí úkol pro pokročilejší čtenáře je na str. 25/2, 3. 

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Domácí úkol M

Milí rodiče,

děti mají za úkol dokončit cvičení z matematiky na str. 21/1.

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Nácvik čtení

Milí rodiče,

pokud mají děti za úkol “číst”, neznamená to, že už musí zvládat čtení celých slov. Zatím stačí, aby uměly přečíst všechna písmenka, která jsme se učili (A, U, M, T, E, O, L, J, I). Při čtení je kontrolujte, zda čtou zleva doprava. Kdo čtení písmenek zvládá bez problémů, spojuje je do kratších slov (JÁ, OTA, TAM). Kdo zvládá kratší slova, trénuje delší (AUTO, OLEJ, MÁTA). Děti, které už umí číst, trénují čtení textu a potom převypráví, o čem text byl. 

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Týdenní plán (7. – 11. 10.)

ČESKÝ JAZYK

písmeno I, Y

  • pracovní sešit Lili a Vili – str. 22 – 25

uvolňovací a grafomotorické cviky

  • písanka Kreslím tvary – str. 14 – 16 

 

MATEMATIKA

záznam počtu do tabulky, krychlové stavby, rozdělování počtu, sčítání a odčítání do šesti, dětský park, logické řady, překládání papíru, krokování, vláčky, číslice 3

využitá prostředí: Krychlové stavby, Dětský park, Překládání papíru, Krokovací pás, Vláčky

  • pracovní sešit – str. 20 – 23

 (na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

Všímáme si pocitů druhých, Pravidla naší třídy 

  • pracovní sešit – str. 12, 13

 

ANGLICKÝ JAZYK

opakování – pozdravy, zdvořilostní fráze, čísla

podzim

Fotografie prvňáčků

Milí rodiče,

v pondělí 14. 10. v průběhu 1. vyučovací hodiny proběhne samostatné focení prvňáčků. Fotografie bude vypadat přibližně takto:

Cena fotografie je 60,- Kč, částka bude odečtena ze třídního fondu ve školní on-line pokladně. Pokud by o fotografii někdo neměl zájem, kontaktujte mě, jinak počítám s tím, že se budou fotit všichni. 

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Informace z pátku

Milí rodiče,

děti mají za úkol na matematické kartě poslední řádek – číslice 1 a 2.

Dnes jsem dětem dala domů písmenka, která budeme od pondělí využívat na čtecí kobereček. Prosím o jejich rozstříhání a poslání zpět ve velkém plastovém uzavíratelném sáčku ( v tom, ve kterém je přinesly).

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová 

Tělocvik – oblečení na ven

Milí rodiče,

prosím, aby děti měly na ven dlouhé kalhoty, dnes už se některé z nich v kraťasech trochu klepaly zimou. Klidně k mikině přidejte i lehkou sportovní bundu nebo lehké rukavice, podle toho, jak vaše dítě snáší venkovní teploty. 🙂

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová