Procvičování

Milí rodiče,

úplně stačí, aby děti vypracovávaly úkoly podle týdenního plánu. V zásadě jde o to, aby každý den chvíli četly, psaly a počítaly. Důležitá je pravidelnost. 

Pokud chcete, aby vaše dítě procvičovalo více nebo jinou formou, vkládám odkazy na velmi užitečné stránky, které by se vám mohly hodit. Dále jistě znáte dětskou televizi Déčko, kde také najdete mnoho nejen zábavných, ale hlavně vzdělávacích pořadů, které děti zabaví a něco naučí.

čtení: https://www.vcelka.cz/app/all/category

 • zábavné procvičování čtení formou hry, na Včelce je i procvičování angličtiny

čtení: http://www.ucimsecist.cz/

 • zábavné procvičování čtenářských dovedností

čtení genetickou metodou: https://sites.google.com/site/testyahry/00_genetika/genetika 

 • zábavné procvičování čtení

matematika Hejný: https://www.matemag.cz/ 

 • skvělá hra, ve které jsou používána prostředí Hejného matematiky

prvouka: https://www.skolasnadhledem.cz/

 • na každé stránce v pracovním sešitě v  horní zelené liště je procvičovací kód, který napíšete do bílého rámečku, na této stránce jsou k procvičování i další předměty

AJ: písničky, které slouží k opakování probraného učiva

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8 

https://www.youtube.com/watch?v=gghDRJVxFxU

https://www.youtube.com/watch?v=SLZcWGQQsmg

https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA

https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3elE

https://www.youtube.com/watch?v=0LDArAJf7-c

 

další zajímavé weby:

ČJ, M: https://skolakov.eu/

ČJ: https://www.gramar.in/cs/

M: https://www.matika.in/cs/

ČJ, M, PK: http://rysava.websnadno.cz/

 

Snad některé tipy využijete, přeji klidné dny. 🙂

Lucie Šmídová

Týdenní plán (čtvrtek 12. 3. – středa 18. 3.)

Milí rodiče,

vzhledem k situaci, kdy nevíme, jak dlouho uzavření škol potrvá, je potřeba, abyste s vašimi dětmi probírali školní učivo. Zde je týdenní plán. Plnění úkolů je povinné, zadané učivo bude považováno za probrané. Předem děkuji, že na vaše děti při práci dohlédnete a že společně celou situaci zvládneme. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, samozřejmě se na mě obraťte, ráda vám cokoliv vysvětlím.

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

 

ČESKÝ JAZYK

čtení s porozuměním

 • pracovní sešit Lili a Vili 2. díl – str. 9 – 13

psaní

 • písanka Umím psát 1 – str. 22 – 25

MATEMATIKA

číslo 14, 15 – rozklady, sčítání, odčítání

pracovní sešit II. – str. 73 – 77 (všechna cvičení kromě těch, která se týkají prostředí Autobus)

(na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

Vlastnosti materiálů

– materiály a voda

– co je tvrdší a co je měkčí

 • pracovní sešit – str. 40, 41

 

ANGLICKÝ JAZYK

hračky

– pracovní list vlepit do sešitu: Angličtina-pro-děti-hračky

Práce pro žáky na středu 11. 3.

Milí rodiče,

vzhledem k uzavření škol budu na web vkládat zadání práce, kterou by žáci měli plnit.

práce pro žáky na středu:

ČJ

 • pracovní sešit str. 7 – celá
 • písanka str. 21 – celá

M

 • pracovní sešit str. 71/2, 3, str. 72/2, 3, procvičovat číslo 13 (rozklady, sčítání, odčítání)

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Psaní perem

Milí rodiče,

dnes jsem všem dětem povolila, že mohou zkusit psát perem. Pokud to někomu nepůjde, zůstane ještě u tužky. Děti si mohou samy zvolit, zda jim vyhovuje více psaní tužkou nebo perem, mohou psát obojím.

Pro výběr pera vkládám zajímavý odkaz na test psacích potřeb pro prvňáčky: 

https://www.idnes.cz/ekonomika/test-a-spotrebitel/plnici-pera-psaci-potreby-skola-test-srovnani.A180904_110228_test_jan#space-a

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Materiál na jarmark

Milí rodiče,

v pondělí budeme potřebovat druhou krabičku od vajíček. Zkontrolujte děti, zda si ji skutečně nechaly ve třídě. Pokud si ji odnesly domů, ať si ji na pondělí přinesou. Zároveň si mohou přinést všechen materiál, který bude na příští týden při VV a PČ potřeba (viz starší příspěvek Jarmark – materiál).

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Prvouka – pomůcky na příští týden

Milí rodiče,

v prvouce budeme příští týden pokračovat ve zkoumání.

Na čtvrteční hodinu si děti mají přinést materiály ze str. 40 a na páteční hodinu materiály ze str. 41.

Úkol je dobrovolný, děti pracují ve skupinách, takže si materiály případně popůjčují.

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Psaní perem

Milí rodiče,

blíží se doba, kdy vaše děti začnou psát perem. 🙂

Prosím o jeho pořízení. Zatím mají od pondělí povoleno psát tři děti, ostatní budou přibývat podle úrovně psaní.

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Týdenní plán (9. – 13. 3.)

ČESKÝ JAZYK

čtení s porozuměním

 • pracovní sešit Lili a Vili 2. díl – str. 7 – 10

uvolňovací a grafomotorické cviky

 • písanka Umím psát 1 – str. 20 – 23 (Ž, G, F)

MATEMATIKA

čísla 13 a 14, porovnávání, parkety, rozklad čísel, krokování, šipkový zápis, překládání papíru

nová prostředí: autobus, neposedové 

pracovní sešit II. – str. 71 – 73

(na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

Vlastnosti materiálů

– materiály a voda

– co je tvrdší a co je měkčí

 • pracovní sešit – str. 40, 41

 

ANGLICKÝ JAZYK

hračky

Čtení, psaní

Milí rodiče,

připomínám, že děti by každý den alespoň pár minut měly procvičovat čtení. Některé děti by měly trénovat i psaní, využijte žlutý sešit.

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Angličtina – příští týden

Milí rodiče,

na angličtinu v příštím týdnu si děti mají přinést nějakou svou oblíbenou hračku.

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová