Domácí úkol – úterý

Milí rodiče,

děti mají úkol z ČJ – str. 15/4. Prozatím stačí, aby četly jednotlivá písmenka. Kdo zvládne, může je spojovat do slov, ale komu se to ještě nedaří, nevadí. 🙂

Dobrovolný úkol pro pokročilejší čtenáře je na str. 15/5.

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Edukavárna

Milí rodiče,

zveme vás do první Edukavárny:

  https://www.zseden.cz/2019/09/20/zveme-vas-do-prvni-edukavarny/

ZŠ Eden

Týdenní plán (23. – 27. 9.)

ČESKÝ JAZYK

písmeno E, O

  • pracovní sešit Lili a Vili – str. 14 – 17

uvolňovací a grafomotorické cviky

  • písanka Kreslím tvary – str. 8 – 10

 

MATEMATIKA

skládání papíru – geometrické tvary, rozklad čísel, krychlové stavby, evidence počtu objektů, sčítání, zápis do tabulky, krokovací pás, bludiště

využitá prostředí: Překládání papíru, Rozděl figurky, Krychlové stavby, Krokovací pás

  • pracovní sešit – str. 11/2, 13/3, 14 – 16

 (na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

Každý jsme jiný

  • pracovní sešit – str. 10

 

ANGLICKÝ JAZYK

pozdravy, zdvořilostní fráze, čísla

Informace z pátku

Milí rodiče,

prosím o pravidelnou kontrolu žákovské knížky a podpis razítek nebo zpráv ode mě, děkuji.

Děti mají úkol z matematiky – str. 12/4.

Trénujte skládání a rozkládání slov a čtení slov v oranžovém pracovním sešitě. 🙂

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Informace ze čtvrtka

Milí rodiče,

děti dostaly úkol z ČJ.

úkol pro všechny (červený puntík) –  str. 13/3, 4 – přečíst (ve cv. 3 děti obrázek kreslit nemusí)

dobrovolný úkol (zelený puntík) – str. 13/2, 5

Moc děkuji za ochotu v nabídkách pomoci při bruslení. Již se mi přihlásili čtyři rodiče a ještě s námi jde paní učitelka Doležalová, takže máme v tuto chvíli opravdu dostatečný počet pomocníků.

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Focení tříd

Milí rodiče,

ve středu 25. 9. proběhne focení celé třídy. Počítám s tím, že každý bude mít o fotografii zájem, pokud ji někdo nechce, napište mi prosím mail.

Děkuji.

Lucie Šmídová

 

Informace z úterý

Milí rodiče,

děti dnes dostaly za úkol čtení jednoduchých slov z pracovního sešitu na str. 11/ 1, 3. Děti by měly slova vyhláskovat a pokusit se je spojit ve slovo. Cvičení 1 by měly zvládnout všechny děti, cvičení 3 obsahuje písmenka, která jsme se ještě neučili, takže to můžete jen vyzkoušet, případně slova dětem přečíst a trénovat na nich skládání a rozkládání slov na jednotlivé hlásky.

Jako dobrovolný úkol pro pokročilejší čtenáře je cvičení 10/4.

Prosím o pravidelnou kontrolu penálu, zda je dostatečně vybavený, občas do školy dorazí penály prázdné. 🙂 Některé děti zapomínají nosit pracovní sešity, pomozte jim prosím s přípravou do školy.

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Informace z pondělí

Milí rodiče,

děti dnes dostaly první povinný úkol – je označený červeným puntíkem (ČJ – str. 10/poslední cvičení).

Poprosím, aby na hodiny tělocviku měly všechny dívky vlasy v culíku nebo jinak sepnuté, děkuji.

Čísla a tečky – omlouvám se za nepřesnou informaci – zatím nám postačí mít v deskách čísla 0 – 10 a k nim odpovídající puntíky. Ostatní kartičky si ponechte doma, ať se děti v deskách lépe orientují.

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Týdenní plán (16. – 20. 9.)

ČESKÝ JAZYK

písmeno M, T

  • pracovní sešit Lili a Vili str. 10 – 13

uvolňovací a grafomotorické cviky

  • písanka Kreslím tvary – str. 5 – 7

 

MATEMATIKA

představy o čísle jako o počtu, evidence počtu různými způsoby, sčítání objektů, porovnávání počtu, rozklad čísel, orientace v rovině a řešitelská strategie, zápis do tabulky, skládání papíru – geometrické tvary, dřívka – modelování čtverce 

využitá prostředí: Překládání papíru, Dřívka, Rozděl figurky

  • pracovní sešit – str. 10 – 13

 (na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

co dělají ve škole žáci, co se děje ve třídě

  • pracovní sešit str. 8, 9

 

ANGLICKÝ JAZYK

pozdravy, zdvořilostní fráze, čísla

Informace z pátku

Milí rodiče,

dnes děti dostaly Číslice a tečky – prosím o oddělení jednotlivých kartiček a naskládání do desek, které jste měli zapsané v seznamu, co pořídit.

Děti dostaly dobrovolný úkol z ČJ a M – je označený zeleným puntíkem (ČJ – str. 7- celá, str. 9/2, 3, M – str. 6 – bílá stránka na rozdělování figurek). Dobrovolné úkoly slouží k procvičování a prohlubování učiva. Děti si je mohou udělat kdykoliv na ně mají chuť, náladu, když je dané téma zaujme nebo když naopak látku potřebují docvičit.

Pokud bude úkol povinný, bude u něj puntík červený.

Jako průběžný úkol stále platí “letadlo” a správný úchop tužky a skládání a rozkládání slov na jednotlivé hlásky.

Upozornění k týdennímu plánu – plán slouží k orientaci, jaké učivo probíráme a kde se nacházíme v pracovních sešitech, případně pro nemocné děti, které si podle něj učivo doplní. Nevyplňujte stránky napřed doma, děti pak nemohou v hodině pracovat s námi.

Máme za sebou dva školní týdny a dětem patří velká pochvala, jak pěkně pracují, snaží se a zvykají si na nové školní prostředí. 🙂

Přeji pěkný víkend a děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová