Týdenní plán (17. – 21. 2.)

ČESKÝ JAZYK

čtení s porozuměním

přechod z velkých tiskacích písmen na malá tiskací

 • pracovní sešit Lili a Vili – str. 79, 80
 • pracovní sešit Lili a Vili 2. díl – str. 4, 5

uvolňovací a grafomotorické cviky

 • písanka Umím psát 1 – str. 13 – 16 (M, D, H)

MATEMATIKA

číslo 12, plán stavby, dopočítávání, vláčky, sčítání, sčítací trojúhelníky, odčítání, dětský park, krychlové stavby, hadi, krokování, šipkový zápis

pracovní sešit II. – str. 63/2, 63/5, 64/4, 65, 66, 67

(na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

Jak vynálezy lidem mění život

 • pracovní sešit – str. 36, 37

 

ANGLICKÝ JAZYK

oblečení

ČJ – dobrovolný úkol

Milí rodiče,

děti mají dobrovolný úkol z ČJ – pracovní sešit str. 76 celá. 

S pozdravem

L. Šmídová

PČ – středa 12. 2.

Milí rodiče,

zítra při pracovních činnostech budeme připravovat a ochutnávat exotické ovoce. Děti si mají přinést prkénko, mističku nebo talířek (raději plastový) a nůž. Nechám na vašem zvážení, zda dáte dětem příborový nůž nebo nějaký menší nůž na krájení. Prosím také o poučení, jak s nožem zacházet.

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Omluvy absence

Vážení rodiče,

někteří z vás bohužel zapomínají, že je vaší povinností do dvou tří od začátku absence vašeho dítěte řádně ho omluvit (mailem nebo telefonicky). Poté je potřeba omluvenku ještě zapsat do žákovské knížky. Neustálé upozorňovaní do žákovské knížky případně mailem a zjišťování, proč vaše dítě není ve škole mi ubírá čas, který bych raději věnovala vašim dětem. Pokud své dítě řádně neomluvíte, bude mít neomluvené hodiny, ze kterých se poté vyvozují kázeňská opatření.

Děkuji za nápravu a za spolupráci.

Lucie Šmídová

AJ – slovní zásoba

Milí rodiče,

pro váš přehled a případné procvičování vkládám slovní zásobu z angličtiny, se kterou se děti v hodinách setkávají. Většinu pokynů znají pasivně – tzn. nemusí je umět říct, ale dokážou na ně reagovat. Většinu slovíček by měly už znát aktivně např. čísla, barvy, věci ve třídě apod.

AJ – slovní zásoba

S pozdravem

Lucie Šmídová

Program MISP

Milí rodiče,

do dnešního dne (10. 2.) měly děti odevzdat vyplněný ústřižek k programu MISP (viz foto).

Ve třídě se mi ale sešly pouze 4 ústřižky, prosím o odevzdání do středy 12. 2., případně ke komu se formulář vůbec nedostal, dejte mi vědět po dětech nebo mailem a pošlu vám nový.

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

 

Týdenní plán (10. – 14. 2.)

ČESKÝ JAZYK

písmena Q, W, X

 • pracovní sešit Lili a Vili – str. 74, 75, 77, 78

uvolňovací a grafomotorické cviky

 • písanka Umím psát 1 – str. 9 – 13 (N, C, Z)

MATEMATIKA

číslo 11, krokování, šipkový zápis, přepis krokování na sčítání, dřívka, sčítání sousedních čísel, dopočítávání, rozklad čísel, práce s tabulkou, parkety, vláčky, sčítací trojúhelníky

pracovní sešit II. – str. 63, 64

(na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

Naše tělo – zuby

Naše smysly, jak poznáváme svět

 • pracovní sešit – str. 70 – 73

 

ANGLICKÝ JAZYK

oblečení

Týdenní plán (3. – 7. 2.)

ČESKÝ JAZYK

skupiny hlásek DY, TY, NY

                          BĚ, PĚ, VĚ, MĚ

 • pracovní sešit Lili a Vili – str. 70 – 73, 76

uvolňovací a grafomotorické cviky

 • písanka Umím psát 1 – str. 8 – 10 (R, L, V, N)

 

MATEMATIKA

krokování, šipkový zápis, přepis krokování na sčítání, zápis počtu do tabulky, hadi, šifry, logické řady, krychlové stavby, práce s chybou, rozklad čísel, porovnávání

pracovní sešit II. – str. 59 – 62

(na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

lidské tělo – zuby

 • pracovní sešit – str. 70, 71

 

ANGLICKÝ JAZYK

oblečení

Co nás čeká v únoru

Milí rodiče,

v únoru nás čeká:

 • 6. 2. – návštěva divadla Minor – představení Polní žínka Evelínka, cena 100,- Kč (bude odečteno z třídního fondu ve školní pokladně),odchod v průběhu 1. vyuč. h., návrat v průběhu 4. vyuč. h., s sebou: malý batůžek, svačina, pití, průkazka MHD, žákovská knížka, penál
 • 11. 2. – návštěva knihovny, zdarma, odchod v průběhu 1. vyuč. h., návrat v průběhu 3. vyuč. h., s sebou do školy vše podle rozvrhu kromě matematiky
 • 20. 2. – bruslení
 • 24. – 28. 2. – jarní prázdniny

Nemocné děti

Milí rodiče,

prosím vás o ohleduplnost vůči ostatním dětem ve třídě a to zejména teď v období chřipek a viróz. Dnes ve třídě kvůli nemoci chybělo pět dětí, ale minimálně pět dalších by mělo být správně doma. Tyto děti mají soustavný, celodenní kašel, posmrkávají, kýchají. Navíc si některé z nich neumí dávat ruku před pusu nebo použít kapesník. Je to opravdu velmi nepříjemné pro ostatní děti i pro mě.

Zvažte prosím, zda je vaše dítě skutečně zdravé, než ho pošlete do školy.

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová