Předávání vysvědčení, rozvrh

Milí rodiče,

ve čtvrtek 4. vyučovací hodinu proběhne předávání vysvědčení. Nezapomeňte dětem dát desky.

3. vyučovací hodinu budeme mít místo výtvarné výchovy prvouku.

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Prosba, poděkování a pozvání

Milí rodiče, 

prosíme, děkujeme a zveme v článku na následujícím odkazu: https://www.zseden.cz/2020/01/28/prosba-podekovani-a-pozvani/

L. Šmídová

Žluté sešity na psaní

Milí rodiče,

dnes jsem dětem rozdala žluté sešity na psaní. Prosím o jejich nadepsání – jméno a příjmení dítěte, třída. Sešity budeme používat ve škole na trénování psaní, ale můžete je k nácviku využívat i doma. 

V pátek jsem vybrala písanky ke kontrole, prosím podívejte se, zda je potřeba s dětmi něco docvičit nebo dopsat. Někteří mají sdělení v žákovské knížce. 

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Třídní fond na 2. pololetí

Milí rodiče,

prosím o zaslání 500,- Kč do školní pokladny na třídní fond ve 2. pololetí.

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

 

Týdenní plán (27. – 30. 1.)

ČESKÝ JAZYK

písmena Ď, Ť, Ň

DĚ, TĚ, NĚ, DI, TI, NI

  • pracovní sešit Lili a Vili – str. 64 – 69

uvolňovací a grafomotorické cviky

  • písanka Umím psát 1 – str. 5 – 7 (B, K, Č)

 

MATEMATIKA

krokování, šipkový zápis, zápis počtu do tabulky, logické řady, odhady, sčítání

použitá prostředí: Sčítací trojúhelníky, Krychlové stavby, Parkety, Dřívka, Hadi, Vláčky, Skládání papíru

pracovní sešit II. – str. 56 – 59

(na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

lidské tělo – zuby

  • pracovní sešit – str. 68, 69

 

ANGLICKÝ JAZYK

rodina

Týdenní plán (20. – 24. 1.)

ČESKÝ JAZYK

písmena F, G, Ď

  • pracovní sešit Lili a Vili – str. 61 – 64

uvolňovací a grafomotorické cviky

  • písanka Umím psát 1 – str. 3 – 5 (U, T, P, J)

 

MATEMATIKA

krokování, logické řady, sčítání, rozdělování

použitá prostředí: Sčítací trojúhelníky, Krychlové stavby, Parkety, Dřívka

pracovní sešit II. – str. 52 – 55

(na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

lidské tělo

  • pracovní sešit – str. 66, 67 

 

ANGLICKÝ JAZYK

rodina

Domácí úkol – prvouka

Milí rodiče,

děti mají za domácí úkol z prvouky naučit se datum svého narození.

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Změna v rozvrhu

Milí rodiče,

od tohoto týdne dojde ke změně v rozvrhu. V úterý místo prvouky bude hudební výchova a v pátek místo hudební výchova bude prvouka.

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Týdenní plán (13. – 17. 1.)

ČESKÝ JAZYK

písmena Ř, CH, F

  • pracovní sešit Lili a Vili – str. 56 – 61

uvolňovací a grafomotorické cviky

  • písanka Kreslím tvary – str. 49
  • písanka Umím psát 1 – str. 1, 2, 3 (A, E, I, Y, O)

 

MATEMATIKA

doplňování počtu, porovnávání, číselné a logické řady, krokování

použitá prostředí: Sčítací trojúhelníky, Krychlové stavby, Dětský park, Vláčky, Skládání papíru, Parkety, Dřívka

pracovní sešit II. – str. 50 – 53

(na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

rodina, příbuzenské vztahy

  • pracovní sešit – str. 31 – 33

 

ANGLICKÝ JAZYK

rodina

Zubní hygiena – kartáčky

Milí rodiče,

připomínám, že v pondělí mají mít děti s sebou do školy zubní kartáček na preventivní program o zubní hygieně.

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová